THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
TÊN DỰ ÁNCải tạo KS 4 sao Sài Gòn – Kim Liên – Nghệ An
ĐỊA ĐIỂMSố 25, đường Quang Trung, Thành Phố Vinh – Nghệ An
QUY MÔ DỰ ÁNCải tạo KG Tiệc lớn, hồ bơi (Ballroom, swimingpool)Cải tạo chức năng công năng của phòng khách sạn
NĂM THỰC HIỆNtừ 2009tới 2010
TIẾN ĐỘHoàn Thành
Gọi Cho AOA
error: Content is protected !!