Ngành Nghề kinh doanh cũng như sản phẩm Dịch vụ của Công ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công – Dịch vụ Thương mại AoA (Gọi tắt là AoA Group) chúng tôi  được Sở kế hoạch đầu tư TP HCM cấp phép hoạt động theo danh mục sau đây:

Hân hạnh được Hợp tác – Phục vụ!

Gọi Cho AOA