Phong Thuỷ là bộ môn khoa học của người xưa, nghiên cứu về dòng chảy của năng lượng (hay tên thường gọi là khí) vào chính cuộc đất nơi nhà bạn ở. Những nhà tư vấn phong thuỷ hay mấy bạn vẫn gọi “thân mật” là ÔNG THẦY phong thuỷ giỏi là người nghiên cứu, tư vấn cho bạn biết dòng khí chảy vào nhà của bạn tốt hay xấu, cách duy trì và cách xử lý giúp căn nhà bạn, bản thân bạn sống hài hoà đc trên cuộc đất, vận dụng đc những trường khí tốt từ tự nhiên.

Chính Họ – những nhà tư vấn phong thuỷ, Dựa trên kiến thức khoa học, dựa trên kinh nghiệm truyền đạt từ ngàn năm, vận dụng những tinh hoa của trời đất, con nước, dãy núi…tạo ra nguồn năng tác động trực tiếp con người. HỌ không phải thầy bói, không ăn không nói có, họ cũng chưa chắc có được khả năng ngoại cảm, hay năng lực giống như thần tiên sống, hay đại loại vi diệu như mấy cha superman… nghệ sĩ của sự vận dụng năng lượng, của sự cân bằng và hài hoà.
Tại sao gọi họ là nghệ sĩ? Vì những điều họ truyền đạt, dẫn dắt, giúp thích nghi và chỉ cho bạn cách đón nhận những cái tốt hay kiểm soát những cái xấu từ KHÍ mà tự nhiên, môi trường sống xung quanh bạn đang có.

Xã hội bây giờ là xã hội hiện đại, cái gì cũng đc giải thích và lập luận theo sự phát triển của khoa học. Hướng đi chúng ta đang theo đuổi gọi là HỌC THUẬT, hay hoa mỹ hơn có thể gọi là HUYỀN HỌC hay khoa học siêu hình. 

Thực ra huyền học ở đây là những môn học mà mọi người vẫn cho là huyền bí, khoa học siêu hình tức là nó không nằm ở hình dạng hay khuôn khổ nào nhất định, nhưng điều mọi người sẽ được tiếp nhận và định hướng dựa trên những kinh nghiệm, những sự giải mã điều huyền bí đó dưới góc độ KHOA HỌC, dựa vào kinh nghiệm sống, dựa vào sự nghiên cứu thuật số, thiên văn, chiêm tinh…hay từ những kinh nghiệm sống có thể lý giải bằng khoa học đúc kết thành.

Chắc chắn 1 điều, mọi người trong chúng ta đâu phải thần Phật hay đức Chúa trời để có đủ năng lực ban phát sự ấm no hạnh phúc, sự giàu sang phú quý, giúp bạn luôn may mắn, giúp tai qua nạn khỏi, trường sinh bất lão, trẻ mãi không già… Chuyên gia AOA chỉ có thể tư vấn, giúp đỡ mọi người giảm bớt sự phi lý trong môi trường sống, hướng đến cái tốt, đón nhận nguồn năng lượng tốt, giảm bớt cái xấu hay đón nhận những cái tiêu cực theo cách tốt nhất, thoải mái và nhẹ nhàng nhất.

Đừng xem HỌC THUẬT PHONG THUỶ hay các bộ môn liên quan đến thuật số huyền học là ma mị, là dị đoan, là mê tín! Chúng tôi không mê tín, chúng tôi không bùa ngải, chúng tôi chỉ đứng dưới góc độ những nhà tư vấn, những người mong muốn giúp bạn sống hài hoà với tự nhiên, kiểm soát tốt nhất vận mệnh, môi trường sống xung quanh bạn.

Trả lời

Gọi Cho AOA
error: Content is protected !!