Trượt thước Lỗ Ban để tra số [ Căn cứ mực kinh tuyến / màu CAM]:

1-Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)

2-Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

3-Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

* Công cụ Tra thước Lỗ Ban*
Gọi Cho AOA
error: Content is protected !!