Tất cả đơn giá, phí phục vụ của chúng tôi bao gồm: Chi phí Quản lý dự án, Chi phí Tư vấn, thiết kế, Giám sát Thi công – giám sát Tác giả, Chi phí Khảo sát Công trình; Chi phí về Nghiên cứu Lập báo cáo Tiền khả thi (pFS), Khả thi (FS) …của Dự Án Đều nằm trong đơn giá theo Quyết định 79 BXD ban hành ngày 15/02/2017 :

20170215 – Chi phi QLDA – Dinhmuc XD=79_QD-BXD_340322

Hoặc Quý Khách có thể tra nhanh Qua Bảng:

1 – Với Nhà Phố, nhà ở riêng lẻ:

2 – Với Công trình Biệt Thự:

Tuy nhiên, Xin liên hệ & làm việc trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ và có thông tin tốt nhất.

Gọi Cho AOA